Skocz do zawartości
niems

Przerejestrowanie samochodu

Rekomendowane odpowiedzi

Przerejestrowanie samochodu

 

1. Urząd Skarbowy

2. Wydział Komunikacji

3. Ubezpieczenie

 

Czy taka jest kolejność przy przerejestrowaniu auta :?:

Z góry dziękuję za pomoc ;)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

GDY JUŻ MAMY AUTO - czas na REJESTRACJĘ:

 

Zanim wyjaśnimy tajniki związane z tym procesem na wstępie zaznaczamy, że czeka Państwa mozolne stanie w kolejkach w urzędach oraz przedłożenie stosu dokumentów. Niestety jest to konieczne, bowiem rejestracja samochodu jest warunkiem koniecznym dopuszczenia pojazdu do ruchu po drogach publicznych.

 

Głównymi instytucjami, jakie musimy odwiedzić jest Urząd Skarbowy, w którym należy przedłożyć opłaty z tytułu umów kupna-sprzedaży(na podstawie druku PCC-1, do pobrania w dziale Download), fakturę lub orzeczenie Sądu o nabyciu spadku (w tym wypadku danego samochodu) oraz Wydział Komunikacji. Kolejność wizytacji tych dwóch urzędów jest dowolna, jednak w przypadku Urzędu Skarbowego na przedstawienie stosownych danych mamy zaledwie 14 dni od momentu zakupienia pojazdu. Z kolei na załatwienie formalności w Wydziale Komunikacji mamy 30 dni.

 

Do zarejestrowania pojazdu niezbędne jest wypełnienie specjalnego wniosku (znajdziemy go w Wydziale Komunikacji), na podstawie którego urząd rozpocznie proces rejestracji samochodu. W przypadku samochodów zakupionych w granicach Polski Wydział Komunikacji wymaga przedstawienia następujących dokumentów:

 

- dowód własności pojazdu (faktura, rachunek, umowa sprzedaży, darowizny, zamiany, orzeczenie Sądu itp.),

- dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem technicznym lub decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,

- karta pojazdu - jeśli została wydana,

- ważna polisa ubezpieczeniowa OC,

- dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych dodatkowo - wypis z właściwego rejestru.

 

Należy także pamiętać o zwrocie dotychczasowych tablic rejestracyjnych.

 

Jeżeli natomiast dokonujemy zmiany homologacji samochodu z ciężarowego na osobowy w celu dokonania zmiany rodzaju pojazdu lub zmiany przeznaczenia samochodu należy dostarczyć do Wydziału Komunikacji następujące dokumenty:

 

- fakturę za dokonanie zmiany konstrukcyjnej pojazdu wystawioną przez firmę do tego uprawnioną,

- oświadczenie firmy dokonującej zmiany rodzaju pojazdu mówiące o dokonanych zmianach,

- potwierdzony za zgodność z oryginałem REGON firmy dokonującej zmiany rodzaju pojazdu potwierdzający jej uprawnienia w tym zakresie oraz

- wymienione już wcześniej dokumenty rejestracyjne, a więc: dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, tablice rejestracyjne, ważną polisę OC.

 

W trakcie sprawdzania przez urząd historii samochodu otrzymuje się tablice wraz z tymczasowym dowodem (tzw. miękki), który należy oddać w momencie odbierania stałego dowodu rejestracyjnego.

 

Pojazd rejestruje starosta właściwy dla miejsca zameldowania nowego właściciela samochodu. Koszt całkowity rejestracji, po uwzględnieniu wszystkich wymaganych dokumentów, wykupieniu nalepek kontrolnych i legalizacyjnych, wykupieniu tablic i dowodów powinien wynieść ok. 170 zł. Wydatek może się zwiększyć o 75 zł w momencie, kiedy nie posiadamy karty pojazdu. Jeżeli natomiast posiadamy auto zabytkowe, które ma zostać wyposażone w żółte tablice trzeba za takie „numery” zapłacić dodatkowo 100 zł. Istnieje możliwość wygrawerowania tablicy specjalnej z dowolnymi literami i numerami (maksymalnie pięć znaków). Cena takich tablic rejestracyjnych wynosi 1000 zł.

 

W przypadku nabycia auta zarejestrowanego wcześniej w tym samym powiecie, zaopatrzonego w "białe" tablice (unijne) nie ma konieczności wymiany tych tablic i wnoszenia stosownej opłaty. Jedynie trzeba przedłożyć tablice rejestracyjne w celu zmiany znaku legalizacyjnego.

****************************************************

 

A GDY AUTO JEST SPROWADZONE Z ZAGRANICY:

 

 

Poniżej przytaczamy listę dokumentów wymaganych w tym celu przez Wydziały Komunikacji.

W przypadku osoby indywidualnie importującej pojazd:

 

 

- wypełniony formularz wniosku,

- dowód własności pojazdu (np. umowa, rachunek zakupu),

- dowód odprawy celnej przywozowej (w przypadku pojazdu spoza Unii Europejskiej),

- potwierdzenie zapłaty akcyzy (samochód osobowy z terytorium Unii Europejskiej),

- potwierdzenie uiszczenia podatku VAT lub poświadczenie braku takiego

obowiązku (druk VAT 25) - dot. pojazdów z terytorium Unii Europejskiej.

 

W przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami:

 

 

- wypełniony formularz wniosku,

- dowód własności pojazdu z określeniem organu celnego, który dokonał odprawy

celnej przywozowej oraz adnotacją o dacie i numerze dowodu odprawy (pojazd

spoza Unii Europejskiej),

- dowód własności pojazdu z wyszczególnioną kwotą podatku VAT oraz wykazaną

kwotą akcyzy (pojazd z terytorium Unii Europejskiej).

 

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

 

 

- dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany za granicą lub inny dokument

stwierdzający rejestrację pojazdu za granicą wydany przez właściwy organ,

- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu

lub - w przypadku nowego samochodu osobowego z silnikiem spalinowym,

ciągnika rolniczego, motocykla i motoroweru - wyciąg ze świadectwa homologacji

typu pojazdu albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji potwierdzający,

że w odniesieniu do poszczególnych typów pojazdów zostało wydane świadectwo

homologacji typu pojazdu albo zwolnienie pojazdu z homologacji przez właściwy

organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

- w przypadku osób fizycznych - dowód osobisty,

- podmioty zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym - aktualny odpis z

KRS,zaświadczenie o nr REGON oraz upoważnienie dla osoby rejestrującej pojazd,

- dowód uiszczenia opłaty za tablice rejestracyjne wraz z nalepką kontrolną na

szybę, dowód rejestracyjny i znaki legalizacyjne oraz pozwolenie czasowe.

 

Dokumenty dołączone do wniosku o rejestrację (dowód własności, dowód rejestracyjny lub inny dokument stwierdzający rejestrację pojazdu za granicą), sporządzone w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Od wniosku pobierana jest opłata w znaczkach skarbowych w wysokości 5 zł + 0,50 zł za każdy załącznik.

 

Dodatkowo na konto Urzędu Miasta uiszcza się opłatę za wydane tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu i znaków legalizacyjnych oraz nalepki kontrolnej na szybę:

 

w wysokości 672,50 zł – w przypadku samochodów,

w wysokości 615,00 zł – w przypadku motocykli,

w wysokości 114,00 zł – w przypadku przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych,

w wysokości 104,00 zł – w przypadku motorowerów.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Rejestracja pojazdu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów. Po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Dokumentem dopuszczającym w tym czasie pojazd do ruchu jest pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić na dowód rejestracyjny. Wymiana następuje bez dodatkowych opłat i wniosków.

 

Dodatkowym warunkiem wydania docelowego dowodu rejestracyjnego może być pisemne potwierdzenie danych przez organ celny, który dokonał dopuszczenia pojazdu do obrotu na polskim obszarze celnym - w przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa nie będącego państwem członkowskim Unii Europejskiej.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – „Prawo o ruchu drogowym” (tekst jednolity Dz.U.Nr 58, poz.515 z 2003 r. z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U.Nr 133, poz.1123 z 2002 r. z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.Nr 192, poz.1878 z 2003 r. z późn.zm.).

 

 

autor beanek

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

siemka! kupiłem samochód zarejestrowany w tym samym powiecie ale w 2003 roku czyli na blachach białych z flagą Polski. Teraz blachy mają flagę unijną i symbol Polski PL. Czy będę musiał wymienić tablice na te z flagą UE czy moze mógłbym zachować te stare? Dziękuję z góry za odpowiedź.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Gość kaban99722

Ci co maja czarne blachy, predzej czy pozniej mu zmienią na biale.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Witam mam pytanie : kupiłem auto w austrii w papierach ma wbity rok produkcji 2000 , a w urzędzie celnym chcą mi wpisać rok produkcji 1999 bo twierdzą że tak im wynika z numeru vin , co mam zrobić żeby nie zaniżyli mi rocznika może ktoś mi podpowie co mam zrobić :(

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Mam pytanie co do trzeciego punktu który opisał Michał w pierwszym poście. Otóż kupuje w tym tygodniu samochód i chciałem zapytać jak jest teraz z ubezpieczeniem - mam 18 lat i nic wcześniej nie miałem na siebie ubezpieczonego, co oznacza ze mam niemałe zwyżki. I teraz kupując auto od kogoś starszego będę musiał jakoś "wyrównać" opłatę za OC? Tak gdzieś słyszałem i mam wątpliwości. A druga rzecz to czy musze jakoś na siebie przeprowadzić tą polisę czy mogę jeździć na takiej jaką dostanę od poprzedniego właściciela?

Z góry dzięki za wyjaśnienie

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Tak powinieneś iść do ubezpieczalni i przepisać na siebie pyzatym właśnie będziesz musiał zapłacić wyrównanie za okres od kupna do końca umowy. Zarejestruj na Tatę Mamę kogoś kto ma zniżki :) a siebie weź jako współwłaściciela :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Witam mam pewien kłopocik:) chodzi o to ze mam mozliwosc kupna clio 93r. 1,8 16V

tylko pojazd stoji od roku i nie nie ma opłaty skarbowej ani przerejestrowania ani opłaty ubezpieczenia czy moze mi ktos powiedziec jesli spisze umowe z data wstecz jakie poniose koszty ?? lub jak to zrobic zebym ja wyszłed dobrze i sprzedajacy tez nie miał problemu?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

jeśli pojazd jest sprowadzony

1. od daty kupna poprzedni właściciel powinien opłacić akcyzę w ciągu 7-14dni 3% sumy auta - względem tabeli celnego

2. zrobić przegląd 165zł

3. skarbowy opłacić

4. komunikacji tablice 245zl, recykling 500zl książeczkę pojazdu 75zł

 

a więc jak tylko skarbowy nie jest opłacony i auto stoi rok nie powinno być problemu...

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Witam

mam sprawę następująca kupiłem samochód 4.02 z ważnym oc do 26.03 i jeśli już załatwię us to mogę przerejestrować auto z ważnym oc poprzedniego właściciela a temat z oc załatwić dopiero przed upływem terminu

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
W przypadku samochodów zakupionych w granicach Polski Wydział Komunikacji wymaga przedstawienia następujących dokumentów:

 

- dowód własności pojazdu (faktura, rachunek, umowa sprzedaży, darowizny, zamiany, orzeczenie Sądu itp.),

- dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem technicznym lub decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,

- karta pojazdu - jeśli została wydana,

- ważna polisa ubezpieczeniowa OC,

- dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych dodatkowo - wypis z właściwego rejestru.

 

Czy jest konieczny dowód osobisty? Muszę zarejestrować samochód, a dowód zgubiłem i obawiam się, że zanim dostanę nowy minie mi termin rejestracji.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Chciałbym kupić auto sprowadzone z niemiec ponad pół roku temu. Obecny polski właściciel (ten ktory sprowadzil auto z niemiec) opłacił akcyze, ale nigdy nie zrobił obowiązkowego przeglądu autu oraz nie zarejestrował pojazdu. Czy nie będzie teraz problemów z rejestracją takiego auta przeze mnie, po tym jak go kupię??

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Witam. Mam prosbe kupilem pare dni temu auto w Belgii z komisu podpisalem umowe na zwyklym papierze i zapomnialem zrobic kopi dokumentu osobistego wlasciciela a na umowie jest tylko jego imie i nazwisko i podpis to znaczy nie podpisal sie wlasciciel tylko szef komisu czy bede mial jakis problem z zarejestrowaniem tego samochodu w polsce ?;) Wszystkie dokumenty samochodu mam. Dziekuje za pomoc .

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Mam mały problem.Mój chłopak dostał w prezencie od drugiego męża swojej babci samochód-fiat tempra 1.6 rok 1994.Teraz zaczynają się schody....Chcieliśmy go przerejestrować na jego mame,ale czy nie będziemy mieli problemów tzn. kary?Sprawa wygląda tak, że dowód rejestracyjny jest z 2007 i jest wystawiony na Pana X.Natomiast jego "dziadek" kupił go od Pana Y (umowa kupna)i nie przerejestrowywał ale ubezpieczenie ma na siebie.Nadodatek żeby nie odpowiadać za mojego chłopak chce z nim spisać umowe kupna lub darowizny.Bardzo bym prosiła o jakąkolwiek pomoc jak to prawnie załatwić, bo z tego co mi znajomi mówili to możemy wpakować się w ładne kłopoty...Z góry dziękuję

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • 2 Posts
  • 842 Views
  • 2 Posts
  • 8668 Views
  • 4 Posts
  • 8268 Views
  • 3 Posts
  • 3686 Views
  • Gość krzyysiekb
  • Gość krzyysiekb
  • 6 Posts
  • 3158 Views

×