Skocz do zawartości
niems

Pomoc medyczna na drodze

Co sądzisz o takim dziale ?  

109 użytkowników zagłosowało

 1. 1. Co sądzisz o takim dziale ?Rekomendowane odpowiedzi

Pomoc medyczna na drodze

 

Zapraszam do udziału - zadawania pytań, wstawiania informacji ;)

 

Dział miałby być poświęcony pierwsze pomocy na drodze ;)


Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Gość vwjetta

ALGORYTM WYKONYWANIA RKO PRZEZ 1 OSOBĘ

1. Oceń miejsce zdarzenia pod kątem bezpieczeństwa.

 

2. Potrząśnij delikatnie poszkodowanego za obydwa ramiona i zapytaj "Czy Pan/Pani mnie słyszy?"

 

3. Krzyknij po pomoc zwracając się do konkretnej osoby.

 

4. Udrożnij drogi oddechowe odchylając głowę trzymając jedną ręką za czoło, a drugą za żuchwę.

 

5. Sprawdzaj przez maksymalnie 10 sekund oddech, próbując usłyszeć go, wyczuć na policzku i obserwując ruchy klatki piersiowej poszkodowanego. Powinieneś wyczuć co najmniej dwa wydechy.

 

Jeśli poszkodowany nie oddycha:

1. Zadzwoń na jeden z numerów alarmowych (112, 999, 998), wezwij pomoc. Do czasu utworzenia systemu takich jak CPR (Centrum Powiadamiania Ratunkowego) możliwe jest przekierowanie do najbliższej jednostki policji, stąd w uzasadnionych przypadkach wskazane jest skontaktowanie się bezpośrednio z pogotowiem ratunkowym (999) lub strażą pożarną (998).

 

2. Wykonaj 30 uciśnięć klatki piersiowej.

 

3. Wykonaj 2 wdechy.

 

4. Powtórz cykl 30 uciśnięć klatki piersiowej do 2 wdechów.

 

U dzieci, niemowląt, topielców oraz wisielców po sprawdzeniu oddechu należy wykonać 5 "wdechów życia". Należy również pamiętać o intensywności ucisku klatki piersiowej - u dzieci wykonujemy je jedną dłonią, a u niemowląt dwoma palcami.

Po odzyskaniu prawidłowego oddechu przez osobę reanimowaną należy kontrolować czynności życiowe poszkodowanego do przybycia profesjonalniej pomocy (np. ambulansu). Należy zwrócić uwagę na utrzymanie głowy poszkodowanego w pozycji odchylonej (udrożnione drogi oddechowe). Poszkodowanego układamy w pozycji bocznej ustalonej (pozycji bezpiecznej) tylko gdy musimy go zostawić samego, np. w celu wezwania pomocy.

 

Uwagi

1. RKO przerywamy, gdy:

- ratownik opadnie z sił;

 

- poszkodowany odzyska funkcje życiowe (niezwykle rzadko);

 

- profesjonalna pomoc przejmie od nas pacjenta;

 

- ktoś inny będzie nas w stanie zastąpić;

 

2. Nie wykonujemy RKO na miękkiej powierzchni (łóżko, materac).

 

3. Nigdy nie sprawdzamy oddechu poprzez przyłożenie lusterka do ust.

 

4. Przy podejrzeniu urazu kręgosłupa drogi oddechowe udrażniamy poprzez wysunięcie żuchwy.

 

5. Podczas wykonywania uciśnięć należy pamiętać o tym, aby ręce w łokciach były wyprostowane.

 

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZY RESUSCYTACJI

Celem podstawowych czynności resuscytacyjnych (BLS - Basic Life Support) jest zapewnienie krążenia i oddechu do czasu przybycia profesjonalnej pomocy, która udzieli poszkodowanemu zaawansowanych czynności resuscytacyjnych (ALS - Advanced Life Support).

 

A - airways - drogi oddechowe - zapewnij drożność dróg oddechowych.

 

B - breathing - oddech - przystąp do sztucznego oddychania.

 

C - circulation - krążenie - rozpocznij masaż serca.

 

AED

Obecnie coraz częściej, w miejscach gdzie przebywa dużo osób, zaczynają pojawiać się automatyczne defibrylatory zewnętrzne (AED). Są one tak skonstruowane, że za pomocą komend głosowych prowadzą niedoświadczonego ratownika poprzez proces defibrylacji. Potrafią samodzielnie zdiagnozować pacjenta, a następnie zaproponować najlepszą metodę postępowania. Przy ich stosowaniu należy pamiętać, że:

- elektrody powinny być ułożone tak, aby serce znajdowało się pomiędzy nimi (jedną elektrodę umieszcza się po prawej stronie mostka, pod prawym obojczykiem; drugą - w linii środkowej pachowej, na wysokości koniuszka serca.

 

- u dzieci w wieku 1-8 lat należy stosować elektrody pediatryczne lub AED przystosowany dla dzieci.

 

- u dzieci do 1 roku życia należy przeczytać w instrukcji, czy w takim przypadku można go bezpiecznie zastosować.

 

 

 

 

Pytania dotyczące udzielania pierwszej pomocy można kierować do mnie na PW.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Ja na przykład byłem bardzo zdziwiony tym że na drodze w Polsce nie ma pierwszej pomocy jako tako.

Ja mieszkając w RPA od 1995 wiedziałem że jak by co to na drodze są ciągle samochody z pierwszej pomocy, które cały czas patrolowały autostrady i ulice.

Zaraz po wypadku takie auto, przeważnie Golf GTi albo BMW 3 disel, się zjawiało przed karetką i większości razy ratowały człowieka albo udzielały pierwszej pomocy zanim ktoś wogóle był przetransportowany do szpitala na dalsze operacje/pomoc..... Są to prywatne agencje i dość sporo kosztują ale czy można własne życie przeliczać na pieniądze?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Zamieszczam link do testu "Pierwsza pomoc (Zestaw I). Są to łatwe zadania dla osób, które nie mają na co dzień styczności z ratownictwem. Test wykonałem ja, rozszerzenie XLS (Excel 97-03). Zapraszam do pobierania!

 

PS. Jeżeli będzie ktoś zainteresowany, to pomyślę o innych testach.

 

Pierwsza pomoc (Zestaw I)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Numery identyfikacyjne zagrożenia

 

Podstawowe informacje o rozpoznaniu substancji chemicznych - patrz: Ładunki niebezpieczne.

 

Numer identyfikacyjny zagrożenia dla materiałów klas 2 do 9, składa się z dwóch lub trzech cyfr.

 

Ogólnie - cyfry wskazują na następujące zagrożenia:

 

2 - wydzielanie się gazu spowodowane ciśnieniem lub reakcją chemiczną

3 - zapalność materiałów ciekłych (par) i gazów lub materiał ciekły samonagrzewający się

4 - zapalność materiałów stałych lub materiałów stałych samonagrzewający się

5 - działanie utleniające (podtrzymujące palenie)

6 - działanie trujące lub niebezpieczeństwo zakażenia

7 - działanie promieniotwórcze

8 - działanie żrące

9 - zagrożenie samorzutną gwałtowną reakcją

 

Uwaga! Samorzutna gwałtowna reakcja w znaczeniu cyfry 9 obejmuje materiał, który posiada właściwości wybuchowe, może ulec niebezpiecznemu rozkładowi lub reakcji polimeryzacji podczas znacznego wydzielania ciepła lub wydzielania zapalnych i/lub trujących gazów.

 

Podwojenie pewnej cyfry wskazuje na nasilenie odpowiedniego zagrożenia. W przypadku, jeśli zagrożenie materiału, może być wystarczająco określone jedną cyfrą, wówczas stawia się po tej cyfrze zero.

 

Numery identyfikacyjne zagrożenia posiadają następujące znaczenie:

20 gaz duszący lub gaz nie wykazujący dodatkowego zagrożenia

22 gaz silnie schłodzony ciekły, duszący

223 gaz silnie schłodzony ciekły, zapalny

225 gaz silnie schłodzony ciekły, utleniający (podtrzymujący palenie); gaz zapalny

239 gaz zapalny, który może samorzutnie powodować gwałtowną reakcję

25 gaz utleniający (podtrzymujący palenie); gaz trujący

263 gaz trujący, zapalny

265 gaz trujący, utleniający (podtrzymujący palenie)

268 gaz, trujący, żrący

30 materiał ciekły zapalny (temperatura zapłonu od 23°C do 61°C włącznie) lub

- materiał ciekły zapalny lub materiał stały zapalny w stanie stopionym o temperaturze zapłonu powyżej 61°C, lub mogący się nagrzewać powyżej tej temperatury, lub

- samonagrzewający się materiał ciekły

323 materiał ciekły zapalny, który reaguje z wodą i wydziela gazy palne

X323 materiał ciekły zapalny, który reaguje *) niebezpiecznie z wodą i wydziela gazy zapalne

33 materiał ciekły lekko zapalny; (temperatura zapłonu poniżej 23°C)

333 materiał ciekły piroforyczny

X333 materiał ciekły piroforyczny, który reaguje niebezpiecznie z wodą *)

336 materiał ciekły lekko zapalny, trujący

338 materiał ciekły lekko zapalny, żrący

X338 materiał ciekły lekko zapalny, żrący, który reaguje *) niebezpiecznie z wodą

339 materiał ciekły lekko zapalny, który spontanicznie może powodować gwałtowną reakcję

36 materiał ciekły zapalny, (temperatura zapłonu od 23°C do 61°C włącznie), bardzo trujący, lub samonagrzewający się materiał ciekły, trujący

362 materiał ciekły zapalny, trujący, który reaguje z wodą i wydziela gazy zapalne

X362 materiał ciekły zapalny, trujący, który reaguje *) niebezpiecznie z wodą i wydziela gazy zapalne palne

368 zapalny ciekły materiał, trujący, żrący

38 materiał ciekły zapalny (temperatura zapłonu od 23°C do 61°C włącznie), słabo żrący lub podatny na samonagrzewanie, ciekły żrący

382 materiał ciekły zapalny, żrący, który reaguje z wodą i wydziela gazy zapalne

X382 materiał ciekły zapalny, żrący, który reaguje *) niebezpiecznie z wodą i wydziela gazy zapalne

39 materiał ciekły zapalny, który może spontanicznie powodować gwałtowną reakcję

40 materiał stały zapalny lub samonagrzewający się materiał lub materiał samoreaktywny

423 materiał stały, który reaguje z wodą, i wydziela gazy zapalne

X423 materiał stały zapalny, który reaguje *) niebezpiecznie z wodą i wydziela gazy zapalne

43 materiał stały samozapalny (w piroforycznej formie)

44 materiał stały zapalny, który przy podwyższonej temperaturze znajduje się w stanie stopionym

446 materiał stały zapalny, trujący, który przy podwyższonej temperaturze znajduje się w stanie stopionym

46 materiał stały zapalny lub samonagrzewający się, stały materiał, trujący

462 materiał stały, trujący, który reaguje z wodą, przy czym wydziela gazy palne

X462 materiał stały, który reaguje *) niebezpiecznie z wodą i wytwarza trujące gazy

48 materiał stały zapalny lub samonagrzewający się, stały, żrący

482 materiał stały, żrący, który reaguje z wodą, przy czym wydziela gazy zapalne

X482 materiał stały, który reaguje *) niebezpiecznie z wodą, i wydziela żrące gazy zapalne

50 materiał utleniający (podtrzymujący palenie)

539 zapalny nadtlenek organiczny

55 materiał silnie utleniający (podtrzymujący palenie)

556 materiał silnie utleniający (podtrzymujący palenie), trujący

558 materiał silnie utleniający (podtrzymujący palenie), żrący

559 materiał silnie utleniający (podtrzymujący palenie), który może spontanicznie powodować gwałtowną reakcję

56 materiał utleniający (podtrzymujący palenie), trujący

568 materiał utleniający (podtrzymujący palenie), trujący, żrący

58 materiał utleniający (podtrzymujący palenie), żrący

59 materiał utleniający (podtrzymujący palenie), który może spontanicznie powodować gwałtowną reakcję

60 materiał trujący lub słabo trujący

606 materiał zakaźny

623 materiał trujący ciekły, reagujący z wodą i wytwarzający gazy zapalne

63 materiał trujący, zapalny (temperatura zapłonu od 23°C do 61°C włącznie)

638 materiał trujący, zapalny (temperatura zapłonu od 23°C do 61°C włącznie), żrący

639 materiał trujący, zapalny(temperatura zapłonu poniżej 61°C), który może spontanicznie powodować gwałtowną reakcję

64 materiał stały trujący, zapalny lub podatny na samonagrzewanie

642 materiał stały, trujący, który reaguje z wodą, wydziela gazy palne

65 materiał trujący, utleniający (podtrzymujący palenie)

66 materiał silnie trujący

663 materiał bardzo trujący, zapalny (temperatura do 61°C)

664 materiał bardzo trujący stały, zapalny lub podatny na samonagrzewanie

665 materiał bardzo trujący, utleniający (podtrzymujący palenie)

668 materiał bardzo trujący, żrący

669 materiał bardzo trujący, który może spontanicznie powodować gwałtowną reakcję

68 materiał trujący, żrący

69 materiał trujący lub słabo trujący, który może spontanicznie powodować gwałtowną reakcję

70 materiał promieniotwórczy

72 gaz promieniotwórczy

723 gaz promieniotwórczy; zapalny

73 materiał ciekły promieniotwórczy; zapalny (temperatura do 61°C)

74 materiał stały promieniotwórczy; zapalny

75 materiał promieniotwórczy; utleniający (podtrzymujący palenie)

76 materiał promieniotwórczy; trujący

78 materiał promieniotwórczy; żrący

80 materiał żrący lub słabo żrący

X80 materiał żrący lub słabo żrący; który niebezpiecznie reaguje z wodą *)

823 materiał ciekły żrący; który reaguje z wodą, wydziela gazy palne

83 materiał żrący lub słabo żrący; zapalny (temperatura zapłonu od 23°C do 61°C włącznie)

X83 materiał żrący lub słabo żrący; zapalny (temperatura zapłonu od 23°C do 61°C włącznie), który niebezpiecznie reaguje z wodą *)

839 materiał żrący lub słabo żrący; zapalny (temperatura zapłonu od 23°C do 61°C włącznie), który może spontanicznie powodować gwałtowną reakcję

X839 materiał żrący lub słabo żrący; zapalny (temperatura zapłonu od 23°C do 61°C włącznie), który może spontanicznie powodować gwałtowną reakcję i niebezpiecznie reaguje z wodą *)

84 materiał żrący, stały , zapalny lub podatny na samonagrzewanie

842 materiał żrący, stały, który reaguje z wodą i wydziela gazy zapalne

85 materiał żrący lub słabo żrący, materiał utleniający (podtrzymujący palenie)

856 materiał żrący lub słabo żrący, materiał utleniający (podtrzymujący palenie) i trujący

86 materiał żrący lub słabo żrący, trujący

88 materiał silnie żrący

X88 materiał silnie żrący; który niebezpiecznie reaguje z wodą *)

883 materiał silnie żrący; zapalny (temperatura zapłonu od 23°C do 61°C włącznie)

884 materiał silnie żrący; stały, zapalny lub podatny na samonagrzewanie

885 materiał silnie żrący; utleniający (podtrzymujący palenie)

886 materiał silnie żrący; trujący

X886 materiał silnie żrący; trujący, który niebezpiecznie reaguje z wodą *)

89 materiał żrący lub słabo żrący, który może spontanicznie powodować gwałtowną reakcję

90 materiał zagrażający środowisku, różne niebezpieczne materiały

99 różne niebezpieczne materiały w stanie podgrzanym

 

*) wodę wolno stosować tylko w porozumieniu z biegłymi

 

Podziękowania za pomoc Doradcy ds. Przewozu Materiałów Niebezpiecznych Koleją firmy Chem Trans Logistic Holding Polska S.A. panu Sławomirowi Krzęc

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
A czy ktoś z was był w takiej sytuacji, że musiał udzielić pomoc drugiej osobie ?

Ja sobie tego nie moge wyobrazić - ale pewnie adrenalina robi swoje i kieruje do ratowania

 

Tak byłem.Ja zachowałem spokój.Ale tylko dlatego , że wcześniej przechodziłem kursy pierwszej pomocy i kurs pomocy poszkodowany podczas w wypadku samochodowego , więc dokładnie wiedziałem co robić...Mimo to i tak ręce mi się trzęsły jak głupiemu ale nie panikowałem i starałem się zachować spokój.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

ja mimo przejścia dosyć dobrego szkolenia na PO ( i to wcale nie tak dawno ) wiem, że gdyby wypadek był na prawdę tragiczny, to nie byłbym w stanie zrobić nic więcej niż zadzwonić po pomoc, i w miarę zabezpieczyć miejsce wypadku - o ludziach nie wspominam, bo żadnej pomocy ( poza przeniesieniem w bezpieczniejsze miejsce, jeśli jest to możliwe ) nie byłbym w stanie udzielić, po prostu bym tam zszedł... nie mogę znieść zbyt tragicznych sytuacji...


Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
ja mimo przejścia dosyć dobrego szkolenia na PO ( i to wcale nie tak dawno ) wiem, że gdyby wypadek był na prawdę tragiczny, to nie byłbym w stanie zrobić nic więcej niż zadzwonić po pomoc, i w miarę zabezpieczyć miejsce wypadku - o ludziach nie wspominam, bo żadnej pomocy ( poza przeniesieniem w bezpieczniejsze miejsce, jeśli jest to możliwe ) nie byłbym w stanie udzielić, po prostu bym tam zszedł... nie mogę znieść zbyt tragicznych sytuacji...

 

Taki kierowca jak Ty, nie powinien mieć zatem możliwości prowadzenia pojazdu czytaj prawa jazdy w ogóle. I wtedy o jednego ignoranta na drodze, podczas wypadku mniej. Jak nie masz umiejętności udzielenia pomocy to lepiej żebyś sam nie jeździł - bo możesz podczas (nie daj boże) swojego wypadku, pozostać bez pomocy - bo trafisz na takiego jak Ty. Czego osobiście Ci nie życzę. Howk.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
]a ktoś mi powie czemu tutaj nigdzie nie ma napisane o zabezpieczeniu samego siebie? Rękawiczki , chusta , ustnik?

 

 

Jak najbardziej, przede wszystkim należy najpierw zabezpieczyć miejsce zdarzenia, tak aby bezpiecznie przeprowadzić akcje ratunkową.

Pamiętaj o swoim bezpieczeństwie!

Rekawiczki jak najbardziej, maseczka do sztucznego oddychania itd, to wszystko chroni Cię. Jeżeli nie masz maseczki (mozesz ją zastąpić np. opakowaniem po chusteczkach higienicznych wykonując otworek w foli tak aby powietrze swobodnie przepływało, a ty żebys miał zabezpiecznie przed bezpośrednim kontaktem. Jeśli nie ma nic takiego lub nie jesteś w stanie (ofiara ma zmasakrowaną twarz, wymiotowała itp), nie musisz wykonywać wdechów, skup się na masażu serca.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

T.Gwarot, zachęcam do poczytania regulaminu. To jest kolejny odkop tego tematu. Na razie zamykam.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • 4 Posts
  • 1605 Views
  • 1 Posts
  • 258 Views
  • 5 Posts
  • 495 Views
  • 17 Posts
  • 4642 Views
  • 23 Posts
  • 14343 Views
  • 5 Posts
  • 4083 Views

×