Skocz do zawartości
niems

BMW C evolution

Rekomendowane odpowiedzi

BMW C evolution

 

Zdjęcia: Motocykle, motory, skutery - Auto Galeria, Zdjęcia Samochodów, Tuning, Exotic

 

P90099793.jpg

 

P90099789.jpg

 

P90099787.jpg

 

1.Strategia, etapy rozwoju i cechy pojazdu.

Wymagania dotyczącekoncepcji środków indywidualnego transportu ulegają radykalnymzmianom szczególnie, jeśli dotyczą pojazdów przeznaczonych dladużych aglomeracji. Coraz częściej indywidualna motoryzacja jestoceniana z perspektywy jej wpływu na środowisko. Rosnące natężenieruchu, coraz droższe paliwa, a także wciąż zaostrzaneograniczenia emisji CO2przez pojazdy poruszające się w centrach miast – to zagadnienia,z którymi coraz skuteczniej będziemy musieli sobie radzić wprzyszłości.

BMW Group mierzy się z takimi wyzwaniamiprzygotowując seryjną produkcję pojazdów zdolnych sprostać nietylko wymogom dnia dzisiejszego, ale też gotowych na wyzwania, którepojawią się jutro. Jako integralna część BMW Group, BMW Motorradpracuje nad jednośladami, które pozwolą zaspokoić potrzebyindywidualnych klientów, respektując przy tym przyszłe wymogi,jakie będą stawiane systemom i środkom transportu. W ramach tychdziałań BMW Motorrad rozszerzyło swoją działalność o program"Urban Mobility", w ramach którego w roku 2011zaprezentowano dwa seryjnie produkowane maksiskutery C 600 Sportoraz C 650 GT.

Zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwojurealizowaną przez BMW Group, BMW Motorrad zamierzakonsekwentnie zmierzać w stronęelektromobilnościjuż na obecnym, wczesnym etapie rozwojutakich jednośladów, przydatnych zwłaszczaw środowisku miejskim.W sposóbpodobny, jak w przypadku modeli BMW iopracowywanych w samochodowym oddziale BMWGroup, przyspieszonyrozwój jednośladówBMW Motorradrównież opartona koncepcjiwizjonerskich pojazdówi nowych usługmobilnych, starając się łączyć pełneinspiracji projekty ze szczególną filozofią zrównoważonegorozwoju obecną wcałym łańcuchu tworzeniawartości.

BMW Motorrad planuje więc już w najbliższejprzyszłości wprowadzać na rynek kolejne jednoślady klasy premium.W czasie Dni Innowacji 2011 zaprezentowano wynik pierwszego etaputych prac - koncepcyjny pojazd EScooter.Do niedawna skutery z napędem całkowicie elektrycznym ze względuna swoje ograniczone osiągi i mały zasięg nadawały się niemalwyłącznie do poruszania się w centrach miast na niewielkichdystansach. Zastosowanie przez BMW przyjaznych środowisku, alebardziej zaawansowanych rozwiązań technicznych sprawiło, że wkoncepcyjnym BMW EScooterograniczenia co do zasięgu stały się znacznie mniej dolegliwe.Niewiele później, jako efekt drugiego etapu prac, na targach IAA weFrankfurcie BMW Motorrad mogło zaprezentować studium projektoweelektrycznego skutera pod nazwą BMW Concept e.Była to przyciągająca wzrok wizja skutera z całkowicieelektrycznym napędem.

Owocem trzeciego etapu prac jest właśniezaprezentowany przez BMW Motorrad pojazd „C evolution”, który jest przedprodukcyjnym prototypem elektrycznegoskutera, jaki może już wkrótce pojawić się w sprzedaży. Jakopojazd przeznaczony do podróży z przedmieść do centrów miast, natym etapie prac musiał on spełniać dwa szczególnie istotnewymagania: osiągi powinny być bliskie możliwościom dużegoskutera z napędem spalinowym, a zasięg musiał być zadowalający wwarunkach realnej eksploatacji.

Opracowując pięć całkowicie funkcjonalnychskuterów " C evolution", BMW Motorrad zdobyło nowe doświadczenia w dziedzinie budowyelektrycznych jednośladów i osiągnęło nowy poziom wiedzyinżynierskiej potrzebnej do konstruowania takich pojazdów. BMWMotorrad wykorzystuje też liczne wydarzenia odbywające się naarenie publicznej w Europie, by podnieść świadomość izainteresowanie elektrycznymi jednośladami, co pozwala przygotowaćrynek na pojawienie się takich pojazdów po ich wprowadzeniu doseryjnej produkcji. W pilotażowej fazie popularyzowaniaelektrycznych jednośladów są one eksploatowane w realnychwarunkach i w na obszarach, które odpowiadają środowisku, w jakimbędą jeździć seryjnie produkowane pojazdy. Celem tej akcji jestrównież doprowadzenie do rozwoju infrastruktury obejmującejwypożyczalnie elektrycznych pojazdów i organizacje zajmujące sięwspólnym ich użytkowaniem.

Nowy pojazd w skrócie:

 


 • Innowacyjny elektryczny układ napędowy z przeniesieniem napędu we wnętrzu wahacza tylnego koła, z silnikiem elektrycznym chłodzonym cieczą, paskiem zębatym i przekładnią planetarną.
   
 • Moc ciągła 11 kW (według wymagań homologacyjnych ECE R85) oraz moc chwilowa 35 kW.
   
 • Prędkość maksymalna 120 km/h.
   
 • Duży zasięg - do 100 kilometrów, co wynika z odpowiedniej pojemności akumulatorów.
   
 • Wysokonapięciowe akumulatory o dużej pojemności (8 kWh) z innowacyjnym chłodzeniem powietrznym.
   
 • Inteligentny system odzysku energii kinetycznej w czasie jazdy wybiegiem oraz podczas hamowania.
   
 • Krótkie czasy ładowania akumulatorów.
   
 • Efekt synergii osiągnięty dzięki doświadczeniom BMW w budowie samochodów elektrycznych i doprowadzenie bezpieczeństwa systemów elektrycznych do standardu obowiązującego w samochodach.
   
 • Hybrydowe podwozie zapewniające znakomite prowadzenie się, a to dzięki nisko położonemu środkowi ciężkości.
   
 • Potężne hamulce z systemem ABS.
   
 • Lekkie opony Metzeler Feelgreen.
   
 • Wielofunkcyjny zestaw wskaźników z wyświetlaczem TFT i światła dzienne w technologii LED.
   
 • Innowacyjna koncepcja kolorystyczna i wizualna.
   
   
  2. Technika i projekt.
   
  Elektryczne możliwości na poziomiesilników spalinowych.Z mocą ciągłą wynoszącą 11 kW (określeniemocy według wymagań homologacyjnych ECE R85) oraz dysponującchwilową mocą 35 kW, "C evolution"jest wystarczająco mocny, by jazda na nim była prawdziwąprzyjemnością. Prędkość maksymalną ograniczono elektroniczniedo 120 km/h. Skuter znakomicie radzi sobie na drogach szybkiegoruchu, nie sprawia mu też kłopotów wyprzedzanie, nawet w czasiejazdy z pasażerem. Przyspieszanie od 0 do 60 km/hnie tylko nie stanowi problemu – elektryczny skuter dotrzymuje przytym kroku swoim spalinowym konkurentom o pojemnościach silnikówprzekraczających nawet 600 cm3.
  Pozostając przy porównaniu do skuterów zsilnikami spalinowymi, “C evolution”niesie ze sobą również inne zalety dające o sobie znać w czasiejazdy, szczególnie przy mniejszych prędkościach. Dziękirozbudowanym systemom elektronicznym,silnik zapewnianatychmiastową,spontaniczną reakcję.Nie ma żadnychopóźnień wzwiększaniu momentuobrotowego, co jest typoweprzy napędach spalinowych, chociażby zewzględu na konieczność załączania irozłączania sprzęgła.
  Duży zasięg - do 100 kilometrów, dzięki dużej pojemnościakumulatorów.
  Przy pojemności akumulatorów wynoszącej 8 kWh,skuter dysponuje bardzo dużą ilością energii, co pozwalaprzejechać nim do 100 km bez potrzeby ładowania akumulatorów.Oznacza to, że w realnych warunkach i przy zerowej emisji spalinpodróże po wielkich miastach i ich zurbanizowanych okolicach niebędą problemem. Tak jak i w innychobszarach, BMW Motorrad był w stanie wykorzystać synergię powstałądzięki współpracy z samochodowym oddziałem BMW. Przykładowo -"C evolution"wykorzystuje takie same moduły akumulatorów litowo-jonowych, jaksamochód BMW i3.W przypadku skutera szczególną uwagę zwrócono na jakość itrwałość modułów akumulatorów, które muszą zapewniaćodpowiedni zasięg nawet po wielu latach eksploatacji i przy niskichtemperaturach otoczenia.
  Jednym z technologicznych wyznań byłozapewnienie optymalnego chłodzenia wysokonapięciowych akumulatorów.Z jednej strony nie jest wskazane przechładzanie akumulatorów,ponieważ powoduje to istotny wzrost ich rezystancji wewnętrznej, coogranicza dostępną moc, a jednocześnie nie wolno dopuścić doprzegrzewania akumulatorów, wynikiem czego byłby spadek ichżywotności.
  Mimo że w samochodach z napędem elektrycznymstosuje się zwykle chłodzenie akumulatorów cieczą, w skuterze"C evolution"zdecydowano się na chłodzenie powietrzem, co wynikało z ograniczeńwagowych i objętościowych. Ciepło wydzielane przezwysokonapięciowe akumulatory jest odbierane przez powietrzeprzepływające przez zoptymalizowany aerodynamicznie kanałznajdujący się w centralnej części obudowy akumulatorów, cozapewnia stały przepływ odpowiednich ilości powietrza. Uzyskanieintensywnej wymiany ciepła ułatwia wzdłużne użebrowanie podstawymocowania akumulatorów.
  Odlewana z aluminium obudowa akumulatorów zapewnia nie tylkoodpowiednie rozmieszczenie ogniw, ale mieści także wszystkie układyelektroniczne służące monitorowaniu tych ogniw. Obudowaakumulatorów jest także elementem struktury nośnej podwozia.
  Układy elektroniczne wysokiej mocy obsługujące elektryczny układnapędowy zostały umieszczone za obudową akumulatorów. Ichzadaniem jest sterowanie napięciem silnika w zakresie od 100 do 150wolt, właściwe reagowanie na zmiany położenia manetki „gazu”oraz odbieranie sygnałów z układu hamulcowego i decydowanie oużyciu systemu odzyskiwania energii, ze szczególnym uwzględnieniemmomentu hamującego, jakim ten system może obciążyć tylne koło.
  Innowacyjny elektryczny układ napędowy zprzeniesieniem napędu we wnętrzu wahacza tylnego koła, z silnikiemchłodzonym cieczą, paskiem zębatym i przekładnią planetarną.
  Skuter "C evolution"posiada układnapędowy umieszczony w tylnym wahaczu.Silnik zamontowano za obudowąakumulatorów izintegrowano zwahaczem. Dziękibliskości wałuwyjściowego silnikai osi wahacza,moment bezwładnościwokół osiwahacza zostałzminimalizowany. Pozwoliłoto na optymalne dobranie parametrówzawieszenia iamortyzatoracelem uzyskania precyzyjnej pracy całegozawieszenia.
  Dalej napęd przekazywany jest zapomocą paskazębatego zsilnika na tylnekoło pasowe nawałku napędowym. Stądmoc jestprzenoszona na tylnekoła zapośrednictwem przekładniplanetarnej. Sumaryczne redukcjaprzełożenia wynosi1:8,4, amaksymalnaprędkość obrotowasilnika, to10.000 obr/min.
  Silnik i elektronika wysokiej mocy chłodzone są cieczą.
  Inteligentny system odzysku energii kinetycznejw czasie rozpędzania oraz podczashamowania.
  BMW Motorrad prowadziło liczne próbydrogowe w celuopracowania systemuodzysku energii,który musiał być dedykowany dla jednośladów idziałać w sposób bardzoprzewidywalny dlakierowcy. Skuterem "C evolution"można jeździćw takisam sposób, jakjego odpowiednikiemz silnikiemspalinowym. Kierowcanie musi aktywnieinicjowaćodzysku energii,ponieważ pojazdzrobi to automatycznie, jeślitylko odzysk będzie możliwy.
  Dla przykładu, odzyskenergiirozpoczyna się,gdy manetka przyspieszeniaznajdzie się w położeniu zerowym i- analogicznie jakprzy napędzie spalinowym– praca silnika elektrycznego w trybiegeneratora prądutworzy momenthamujący, któryzależy od stopniaodzysku energii.Moment hamującywytwarzany przezsilnik działatak, jak dobrze znane hamowanie silnikiem, które pojawia się pozwolnieniu manetki gazu w spalinowym jednośladzie.
  Odzysk energii odbywasię również podczashamowania, przekształcając energiękinetyczną naenergię elektryczną ładującąakumulatory. Wtakiej sytuacji systemczujnikówużywany jestdo monitorowania ciśnienia obwodów hamulcowych przedniegoi tylnego koła.Kiedy elektronikawysokiej mocyotrzyma sygnał, żekierowca włączyłhamulce, silnikwytworzy moment hamujący,wspomagając w ten sposóbmanewr hamowaniai odzyskującprzy tym energię. Poprzezodzysk energiipodczas rozpędzanialub hamowania,zasięg skuteramoże być wydłużonyo 10do 20 procent, wzależności od stylu jazdy.
  Krótkie czasy ładowania akumulatorów przy wykorzystaniusamochodowej technologii
  Akumulatory są ładowanepoprzez zintegrowaną ładowarkę,bądź to z wykorzystaniemtypowego domowego gniazdaelektrycznego, bądź korzystając zestacji ładowaniaakumulatorów. Pocałkowitym rozładowaniu akumulatorów,czas ładowania w optymalnych warunkach nieprzekracza trzechgodzin.
  Gniazdo ładowania identyczne, jak stosowane welektrycznych samochodach - obecniejedyne tego typu rozwiązanie zastosowane wjednośladzie - znajduje siępod pokrywą przykierownicy po lewej stronie pojazdu. Kabeldo ładowaniamieści się wschowku poprawej stronie.Jest onwyposażony wewtyczkę odpowiednią do standardówstosowanych w poszczególnych krajach.
  Fakt, że gniazdoładowania jestidentyczne zgniazdami stosowanymi w samochodachma tę zaletę,że akumulatory"C evolution"można będzie ładowaćna terytorium całych Stanów Zjednoczonychwe wszystkich stacjach ładowaniaza pomocą zintegrowanych z nimikabli iz wykorzystaniem standardowego gniazda w skuterze.Takiego rozwiązania nie oferuje obecnieżaden inny producent elektrycznych dwuśladów.Po uruchomieniu produkcji seryjnej,przewody ładowaniaw odpowiednich specyfikacjachumożliwią ładowanie akumulatorów wpunktach ładowania wEuropie.
  Efekt synergii osiągnięty dzięki doświadczeniom BMW w budowiesamochodów elektrycznych i doprowadzenie bezpieczeństwa systemówelektrycznych do standardu obowiązującego w samochodach
  Jako część BMW Group, BMW Motorrad jest jednym z nielicznychproducentów jednośladów mogących wykorzystać firmowedoświadczenie i wiedzę zdobyte przy opracowywaniu samochodów znapędem elektrycznym. Efekt synergii sięga tu od używania takichsamych elementów, poprzez wykorzystanie dopracowanej jużtechnologii wysokich napięć, aż po skorzystanie ze sprawdzonychstandardów bezpieczeństwa obejmujących kable, gniazda, wtyczki,elektronikę akumulatorów i awaryjne wyłączanie napięcia.
  Obejmuje to również układy monitorowania stanuizolacji, wskaźnik wysokiego napięcia, rozdział wysokiego napięciaoraz przetwornik prądu stałego umożliwiający zasilanie zwysokonapięciowych akumulatorów instalacji 12 Vskutera, w tym elektronicznych jednostek sterujących.
  Standardy bezpieczeństwa ustanowione przez wiodących producentówsamochodowych (dla instalacji o napięciach powyżej 60 V prądustałego) oraz wymogi co do funkcjonalnej bezawaryjności systemówzostały po raz pierwszy zastosowane w jednośladzie. Opracowanietakiego pojazdu zgodnie z wymogami normy ISO 26262, niemającedotychczas precedensu w branży elektrycznie napędzanychjednośladów, pozwoliło na doprowadzenie wszystkich funkcjonalnieistotnych cech skutera do najwyższego poziomu będącego wynikiemobecnego stanu rozwoju nauki i technologii.
  Hybrydowe podwozie zapewniające znakomite prowadzenie się,dzięki nisko położonemu środkowi ciężkości
  W przeciwieństwie do produkowanych obecniemaksiskuterów z napędem spalinowym, "C evolution"nie posiada jednolitej ramy w typowym znaczeniu. Opracowującpodwozie tego pojazdu postawiono sobie za główny cel uzyskanienajlepszej możliwej stabilności kierunkowej przy dużych,autostradowych prędkościach, w połączeniu ze zwrotnościąwymaganą w ruchu miejskim. Inżynierowie postanowili w tym celuwykorzystać do maksimum zalety płynące z wyjątkowo niskiegopołożenia środka ciężkości pojazdu, co wynikało z umieszczeniaakumulatorów możliwie jak najbliżej asfaltu. Wykorzystującpoosiadane atuty, konstrukcję podwozia oparto na zapewniającejwysoką sztywność skrętną, hybrydowej wielomateriałowejstrukturze, na którą złożyła się przenosząca obciążenia,sztywna obudowa akumulatorów wykonana z aluminiowego odlewu zezintegrowanym mocowaniem pojedynczego wahacza bocznego z wbudowanym wwahacz układem napędowym. Do obudowy akumulatorów przykręcanyjest wspornik główki kierownicy oraz tylna rama wykonana zestalowych rurek. W ruchu miejskim skuter wyróżnia się wyjątkowołatwym prowadzeniem i wspaniałym zachowaniem przy małychprędkościach. Co ciekawe, masa "C evolution" pozostałana poziomie porównywalnym z maksiskuterami wyposażonymi w silnikispalinowe.
  Starannie dopracowano geometrię skrętu, jak i zawieszenieprzedniego koła oraz charakterystykę tłumienia. Zastosowano tuwidelec w układzie upside-down z rurą o sporej średnicy wynoszącej40 mm. W zawieszeniu tylnym użyto pojedynczego wahaczajednostronnego oraz kolumny ze sprężyną i amortyzatorem, którąumieszczono po lewej stronie pojazdu. Regulacja charakterystyki możebyć dokonywana bezpośrednio w miejscu mocowania sprężyny. Skokizawieszenia z przodu i z tyłu wynoszą po 115 milimetrów, cozapewnia wysoki komfort jazdy skuterem.
  Lekkie opony o obniżonych oporach toczenia
  Z przodu "C evolution"wyposażono w pięcioramienną obręcz koła wykonaną z lekkiegostopu, o rozmiarze 3.5 x 15 cali, rozmiar tylnej obręczy, to 4.5 x15 cali.
  Celem obniżenia oporów toczenia, co umożliwialepsze wykorzystanie dostępnych zasobów energii elektrycznej,"C evolution"otrzymał specjalne, lekkie opony. Są to opony firmy Metzeler onazwie Feelgreen, charakteryzujące się niskimi oporami toczenia.Rozmiar opony przedniej, to 120/70 R15, a opony tylnej 160/60 R15.Opony te zostały opracowane z uwzględnieniem dwóch priorytetów:przyjaznej dla środowiska charakterystyki i wysokiej sprawnościzwiązanej z małymi oporami toczenia. Opony mają jednocześnieumożliwić osiąganie wyższych przebiegów. W porównaniu do oponMetzeler Feelfree, opory toczenia obniżono o 25 %, obniżającjednocześnie masę opon Metzeler Feelgreen, redukując ich histerezęi wprowadzając nową rzeźbę bieżnika, z rowkami pomagającymi woptymalizacji oporów toczenia.
  Potężne hamulce z systemem ABS.
  Zadanie hamowania przedniego koła powierzono podwójnym tarczom ośrednicy 270 milimetrów współpracującym z dwutłoczkowymipływającymi zaciskami. Taki układ zapewnia bezpieczne, skuteczne ipłynne hamowanie. Z tyłu zastosowano pojedynczą tarczę, także ośrednicy 270 milimetrów oraz dwutłoczkowy pływający zacisk.Chcąc zagwarantować stabilność ciśnień w układzie hamulcowym imaksymalną przewidywalność działania, wszystkie przewodyhamulcowe umieszczono w stalowych oplotach.
  Wysoki poziom aktywnego bezpieczeństwa gwarantujesystem ABS stosowany przez BMW Motorrad. Ważące zaledwie 700 gramówurządzenie ma również bardzo małe wymiary geometryczne. Jest todwukanałowy system ABS Bosch 9Mpozwalający na osobne kontrolowanie zachowania przedniego i tylnegokoła. Oprogramowanie systemu zostało dostosowane do współpracy zsystemem odzyskiwania energii oraz do innych specyficznychcharakterystyk skutera "C evolution".Podobnie jak w innych dużych skuterach BMW Motorrad - C 600 Sportoraz C 650 GT,hamulec postojowy jest załączany automatycznie po rozłożeniupodpórki bocznej.
  Wielofunkcyjny zestaw wskaźników i światła dzienne wtechnologii LED
  Zestaw wskaźników skutera "C evolution"wyposażono w duży wyświetlacz wykonany w technologii TFT,koncepcyjnie wywodzący się z wyświetlacza zastosowanego wsamochodzie BMW i3.Na wyświetlaczu oprócz stale pokazywanej prędkości jazdy, możnaobserwować bardzo wiele innych parametrów. Wśród nich znajdujesię informacja o stanie naładowania akumulatorów (SOC = State ofCharge) oraz aktualny stan równowagi energetycznej. To ostatniewskazanie ujęto w formie paska, który pozwala ocenić, czy i wjakim stopniu w danym momencie energia z akumulatorów jest zużywanana przyspieszanie lub utrzymywanie prędkości, czy też energia jestodzyskiwana. Informacja ta jest bardzo przydatna kierowcy, którychce korzystać z akumulatorów w sposób maksymalnie efektywny.
  Oprócz typowych wskaźników, na wyświetlaczu"C evolution"pokazywane są wszystkie informacje wymagane prawem w pojazdachnapędzanych elektrycznie. Są to między innymi lampki ostrzegająceo potencjalnych problemach ze sprawnością izolacji, czy informacjedotyczące ograniczenia mocy w przypadku przeładowania akumulatorów(zgodnie z ECE R 100 – Pojazdy elektryczne/akumulatory).
  Oświetlenie z przodu pojazdu obejmuje reflektoryspełniające rolę świateł drogowych i świateł mijania."C evolution"posiada także centralnie umieszczone światło do jazdy dziennej.Oświetlenie tylne wykonano w technice LED.
  Innowacyjna koncepcja kolorystyczna i wizualna
  Innowacyjną stylizację "C evolution"oparto o koncepcję znaną z innych jednośladów rodziny BMWMotorrad. Fascynujący, pełen inspiracji wygląd wzbudzaemocjonalnie pozytywną reakcję na nowątechnologię napęduskutera. Podobniejak w innych motocyklachBMW, tak zwanalinia podziałuprzebiega poprzezgórną część nadwozia, nadającskuterowiszczególnego, bardzodynamicznego wyglądu w widoku z przodu.
  Styl projektów BMW Motorrad znalazł także wyrazw podwójnym spojlerzez przodu iw przypominającymswoim kształtem bumerang,aerodynamicznie ukształtowanympanelu bocznym.Krótki, sportowy tyłw wersji produkcyjnej będzie posiadałschowek mieszczący kask, co dodatkowo podkreśliproaktywnycharakter skutera"C evolution".
  Łącznyefekt głównej, białej barwy nadwozia "Light white" orazwyrazistych akcentów w zielonym kolorze "Electric green"powoduje natychmiastowe skojarzenie ze szczególnie przyjaznymśrodowisku charakterem pojazdu, podkreślając także jego dynamikęi łatwość prowadzenia. Efektownie prezentują się podświetlaneinskrypcje "e" na obu stronach osłon akumulatorów oraz naosłonie silnika, nie pozostawiając wątpliwości co do technicznejnatury skutera z napędem elektrycznym.
   
  Źródło: BMW Group
   


Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • 1 Posts
  • 4071 Views
  • 4 Posts
  • 5617 Views
  • 1 Posts
  • 2144 Views
  • 1 Posts
  • 720 Views
  • 2 Posts
  • 2371 Views
  • 2 Posts
  • 8661 Views

×